zaterdag 15 december 2012

Watvindtu?


Een zaal vol belangstellenden en belanghebbenden. Stakeholders worden ze genoemd. Volgens SpoorzoneDelft zijn het: de vakjury, een klankbordgroep, marktpartijen en de bevolking.  Allen zingen hun partituur in het spoorzonelied.  Maar wij kennen er nog meer:  stedenbouwkundigen, woningbouwcorporaties, aannemers, studenten van TU en HBO, kunstenaars.

flat langs Engelse straat met uitzicht op spoortunnel
De bevolking was uitgenodigd om op 27 november in Theater De Veste te komen luisteren en kijken naar de presentatie van drie stedenbouwkundige plannen. Vijfhonderd gratis stoelen. Ze waren snel uitverkocht.  Hoe is het mogelijk. We weten inmiddels dat er een zeker enthousiasme bij de omwonenden bestaat. Maar vijfhonderd plaatsen?  Dat komt natuurlijk omdat het begrip “bevolking” nogal diffuus is. Zo bleek het antwoord op de vraag: Wie van u in de zaal is zelf stedenbouwkundige?  te kunnen rekenen op een kleine derde van alle aanwezigen. De categorie “bevolking”  bestond uit een mooie vertegenwoordiging van alle hierboven aangeduide stakeholders.

Op een uitgereikt kartonnetje staat dat onze meningen worden verzameld op www.spoorzonedelft.nl/watvindtu  Ga je gang. Begin volgend jaar worden de resultaten hiervan bekend gemaakt.  Zou het overigens niet een idee zijn bij de omwonenden van het hele tracé een brief in de bus te stoppen om zo hun mening te vragen?  Dan krijg je net iets beter de mening van “de bevolking” op tafel. De stedenbouwkundigen die Delft rijk is en al die andere stakeholders weten hun weg wel te vinden.  De bewoners van bv. de Engelse straat hebben vast eigen ideeën over de plannen. Maar “de bevolking” reageert meestal nogal selectief. Dat zien we bij een referendum ook.  Zo’n specifieke groep als de omwonenden vraagt om een speciale benadering. Moet toch wat waard zijn om een compleet beeld te krijgen hoe de bevolking denkt over de plannen. Want daar doe je het toch voor?


guwie
geplaatst 15 december 2012

zaterdag 1 december 2012

Competitie


Jaren geleden begon het met Idols en daarna heeft het succesvolle tv-programma vele opvolgers gekregen.  Sterren dansen op het ijs, de Bijbelquiz of  Op zoek naar Evita. Wie zingt of danst het mooist? Wie heeft de meeste Bijbelkennis in huis? De bekendmaking van de winnaar van de Libris literatuurprijs is rechtstreeks te zien op de buis.  Allemaal wedstrijdjes wie de beste, de snelste of  de slimste is. Je kunt er prijzen mee winnen en soms zelfs het grote geld.

En de winnaar is: Molen De Roos 
Zonder competitie lijkt alles veel saaier.  Het is zo inspirerend en het daagt uit. We doen ons uiterste best om de ander te verslaan. Het is de wereld van de topprestatie, van  spanning en sensatie. Ook de spoortunnelwerken ontkomen er niet aan. Onlangs is de ondertunneling van molen De Roos uitgekozen tot “Funderingsproject 2012”. En dat terwijl pas later zal blijken of dit huzarenstukje gelukt is.  Want op 12 december wordt de molen weer neergelaten op het dak van de tunnel.

Een leek zou het niet zomaar bedenken, maar de Funderingsdag is een tweejaarlijks evenement waar dit jaar zo’n driehonderd mensen aan deelnamen. Die kozen uit drie genomineerde projecten molen De Roos als winnaar.

In ons Delfts tunnelproject zitten vast nog wel een paar hoogste, langste of andere uitdagende onderdelen.  En dan hebben we het alleen nog maar over de techniek.  Denk ook eens aan de niet aflatende belangstelling van de bevolking: het boeiendste, het minste klachtengenererende, het zichtbaarste of meest  gewaagde project midden in een oude stad. Bij de oplevering van de tunnel moet er maar eens een prijs uitgeloofd worden voor deze geduldige, belangstellende bevolking. Een recent onderzoek van Spoorzonedelft onder de Delftse bevolking bevestigt dat ze begrip hebben voor de hinder. De inwoners die een jaar of tien heel wat rommel, lawaai, trillingen en omleidingen ondergaan.  Nu al een applaus waard!

guwie 
geplaatst 1 december 2012