zaterdag 17 maart 2012

Water


Er is even sprake van geweest. Na voltooiing van de tunnel zou er een nieuw Sportfondsenbad komen op het Bacinolterrein. Samen met een moderne sporthal. Maar dat  gaat niet door. Er is te weinig ruimte voor. Straks is daar niet alleen de in- en uitgang van de tunnel, maar er moet ook gemalen worden.  Geen meel, maar water. Altijd zal er (regen)water in de tunnel lopen. Maakt niet uit hoe dik je  de tunnelwanden, bodem en dak maakt. Op het Bacinolterrein is nu al een gemaal gebouwd om de tunnel droog te houden.  Samen met de plek van het nieuwe sta-tion en de zuidelijke tunnelmond, is de noordingang op het Bacinolterrein een van de drie diepste punten van de tunnel. Daarom geen zwembad, maar een gemaal.

Tunnels bouwen in een delta is een kunststuk op zich. Verderop in Europa kan je goed door bergen boren, maar hier zitten we al gauw onder NAP en dat betekent malen. En dan maken we ook nog een gracht bovenop de tunnel. Voor het aardige gezicht? Of omdat er vroeger ook een singelgracht liep?  Nee, niet voor de luxe. Het is gewoon nodig. Het Hoogheemraadschap van Delfland grijpt alle mogelijkheden aan om het water te bergen.

Straks krijgen we er nog een probleem bij met water. Als het viaduct wordt afgebroken, moe-ten de peilers uit de grond getrokken worden.  En dan krijg je opeens gaten in de kleilaag die nu het water daaronder zo mooi tegenhoudt.  Delft als kenniscentrum van watertechniek, denk aan de TU en Unesco-IHE, heeft de kennis in huis om dit soort problemen tot uitdagingen om te vormen. En zo niet dan krijgen we alsnog een zwembad, maar dan in de tunnel.

guwie

geplaatst 17 maart 2012

vrijdag 2 maart 2012

Ruimte zat


Pluk van de Petteflet is de inspiratiebron. Adopteer een kavel in de lege ruimte van de spoorzone en richt dat in naar eigen smaak. Maak een mooie beeldentuin en nodig je buren en vrienden uit voor je expositie. Een groentetuin mag ook of gewoon een grasveldje. Niets is te gek. Alles bij elkaar ontstaat zo een mozaïek van allerlei tuintjes die bij elkaar een mooi park vormen. Tijdelijk, want ooit komen er huizen of kantoren op, maar dat kan nog even duren.

“Maak je eigen park” is maar een van de ruim 40 ideeën die onlangs zijn gepresenteerd voor het tijdelijk gebruik van beschikbare kavels in het spoorzonegebied. Initiatiefnemer is de Werkplaats Spoorzone Delft die deskundige en creatieve mensen oproept met inspirerende tijdelijke invullingen te komen. Lege ruimte is er meer dan genoeg. En creatieve ideeën ook, zo blijkt bij een eerste schouw van de plannen. 


Sommige plannen zijn goed in te passen in de permanente gebiedsontwikkeling. Zoals de Stadskas of de Hoteltrein. Die trein houdt de link met het ondergrondse spoor levend. Een restauratiewagon en een slaapwagen zet je voor het huidige station. 

Werkplaats Spoorzone Delft werkt de plannen verder uit. Gemeente en Spoorzone Delft beslissen welke projecten worden uitgevoerd. Guwie weet nu al wat ze graag ziet komen. De mega Delfts blauwe berg uit Occupy Delft Now. Een berg van stro en leem als symbool van nieuw elan en een andere weg. Kun je de bouwput goed overzien. Nog beter is de Blauwe Toren van zo’n dertig gestapelde zeecontainers. Zoiets als de Humboldtbox in Berlijn op de plek waar het Stadsslot opnieuw wordt opgebouwd. Maar dan in Delfts blauw en een stuk ranker. De ruimten zijn te verhuren aan ondernemers. Het is landmark en informatiepunt tegelijk: Hier gebeurt het! 

guwie
geplaatst 2 maart 2012