zaterdag 15 maart 2014

Tijdelijk gebruik

Het hekwerk sluit het rommelige terrein hermetisch af.  Het gebied wordt gebruikt voor de opslag van betonplaten, slordig gestapeld langs de zijkant. Verderop liggen geroeste stalen buizen  in slagorde te wachten tot ze elders onder de grond worden gestopt. Een grote, maar onduidelijke loods grenst het terrein aan de kant van het spoor af. Daar tussendoor loopt de toegangsweg naar de achtergelegen parkeerplaats. Na een regenbui staan er grote plassen  op.  De flats er omheen verdienen een beter uitzicht. Een ruimte zoals deze zie je wel meer in de stad. De Abtswoudse Hof ligt in de hoek van de  Industrieweg en de Papsouwselaan. Ooit komen er woningen volgens het Ontwikkelingsplan Nieuw Delft, maar voorlopig  nog niet.

De rommelige Abtswoudse Hof waar een veel betere
tijdelijke functie mogelijk is dan het huidige opslagterrein
Prima dus om dit gebiedje  tijdelijk een andere functie te geven. Een inrichting waar de buurtbewoners en de bedrijven die er aan grenzen wat aan hebben. Dat vinden ze bij “ Gebruik de Lege Ruimte” ook. Al eerder zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld voor tijdelijke functies. Van een groene oase tot een hoteltrein, van een soeck tot een stadskas. Aan de slag dus om de troep op te ruimen en de creatieve projecten uit te voeren. Het kan alleen maar beter worden.


Binnenkort wordt de Abtswoudse Hof leeg opgeleverd.  Net als de aangrenzende loods die gebruikt kan worden voor educatieprojecten, exposities en dergelijke. Valerie Kopelle heeft voor het gebied een tijdelijke groene inrichting bedacht waar elementen van eerder voorgestelde  initiatieven in terugkomen.  De Delftse proeftuin, Mosaic Rocks en ja, ook de hoteltrein zou er een plek kunnen vinden. Van mooie plaatjes naar haalbare plaatjes, zo zegt de gemeente, want de grondhuur moet wel betaald worden. Zonder meer, maar dit eerste project voor tijdelijk gebruik verdient een kans. Het blaast inspiratie en leven in het verrommelde gebied. En is een voorbeeld voor al die andere lege ruimtes in de spoorzone.


guwie


geplaatst 15 maart 2014


zaterdag 1 maart 2014

Varende dwarsliggers

Hier vaart een file van 16 vrachtwagens”. Iedereen die wel eens voor de opgehaalde brug over het kanaal staat of per fiets naar Den Haag rijdt kan het af en toe zien. De Haagse vuilniscontainers varen over de Schie naar Rotterdam. Een duurzame wijze van transport.

Maar nu nog mooier. Ook onderdelen van de aan te leggen spoorbaan in de tunnel komen over het water naar Delft. Fred Geurts, projectmanager van Strukton Rail, laat via de maandelijkse pagina van SpoorzoneDelft in de Delftse Post weten: “De ballast en de dwarsliggers komen over de Schie naar Delft”. Dat is nog eens wat anders dan het routinevervoer van het huisvuil. Hoe ze dat bedacht hebben? Dan moet je weten dat een van de kantoren van Strukton aan het Amsterdam-Rijnkanaal ligt. Vandaar. Alleen voor het laatste stuk transport komen er kleine vrachtwagens aan te pas. Dumpers noemen ze die.  De rails – op het werk spoorstaven genoemd – worden per trein aangevoerd. Die staven zijn 120 meter lang. Te lang voor vervoer over water.


Het met een schip aangevoerde balastgrind wordt
met een vrachtwagen naar de spoortunnel vervoerd.
Je vraagt je af wat er voor de tunnelbouw nog meer over water aangevoerd kan worden. Niet de rails dus en ook niet het beton dat gestort moet worden. Dat moet snel op de bouwplaats zijn, anders ‘stolt’ het in de mortelauto. Maar we doen een suggestie: het betonijzer bijvoorbeeld.  Er moet ook materiaal afgevoerd worden. Wat te denken van al die uitgegraven grond? Die zou voorlopig naar een grondbank gaan. Maar ze houden vast grond over. Die kan makkelijk over het water weggevoerd worden. Goed dat Delft aan het Rijn-Schiekanaal ligt. Alle transport dat geen haast heeft kan over water. Duurzaam en op de weg is het al druk genoeg.


guwie
geplaatst 1 maart 2014