zaterdag 24 januari 2015

HET BOEK: Zo begon het

We zijn in Delft. Het is 2009. De aanleg van de spoortunnel pal naast de oude binnenstad staat op punt van beginnen. Kunnen we daar iets mee? Een dagboek maken? Nee, een weblog bijhouden! Iedere twee weken schrijven we een column over wat ons opvalt. Soms over de technische kant van de operatie, maar vaker gaat het over de manier waarop mensen de werkzaamheden beleven. De schrik, de verrassing, de herrie, de bewondering. Ruim vier jaar volgen we de tunnelbouw op de voet. Dan is het ineens voorjaar 2015 en rijdt, veel vroeger dan gedacht, de eerste trein door de tunnel.

De stad zal er van opknappen. Vergeten zijn de hekken die de doorgang belemmerden, de geluidhinder door het intrillen van damwanden, winkels die hun deuren voorgoed moesten sluiten. Het treinviaduct zal in vergetelheid raken. Wat blijft zijn de uitgekiende innovaties in de tunnel. Een gedurfd, maar volgens sommigen ook omstreden ontwerp van het stadskantoor met daaronder het station. En op termijn een heel nieuw stadsdeel.

De mooiste columns hebben we in dit boek samengebracht, geordend in acht hoofdstukken die de verschillende periodes van de bouw beschrijven. Met tekeningen en foto’s en een duiding van ‘markante momenten’ die we zagen in de afgelopen jaren. We schreven vooral over de menselijke kant van een technisch werk. Over de mannen op de bouw en de vele toeschouwers, fotografen en bewoners langs het tracĂ©. Kritisch en enthousiast tegelijk. Leef mee en herken de recente geschiedenis van de spoortunnelbouw.