maandag 17 september 2012

Vrouwenwerk?


Vooral oudere mannen staan langs het spoorzonetracé de boel te bekijken. De vraag is dan of de aanleg van de tunnel ook boeiend is voor jongeren en vrouwen? Welnu, jongeren zitten op school of zijn aan het werk. Duidelijk. Geen tijd voor geslenter langs de bouw. Oudere vrouwen zie je ook nauwelijks. Dat is de generatie die nog puur huisvrouw was of in de zachte sector werkte. Techniek was niets voor meisjes.

 In Nederland werkten tot voor kort relatief weinig vrouwen buitenshuis en al helemaal niet in de technische sector. Dat moet veranderen, zo is de bedoeling. Het merendeel van de vrouwen heeft nu een baan buiten de deur, vaak overigens in deeltijd.  Maar Nederland blijft behoorlijk achter met het aantal meiden dat voor een technische opleiding kiest. Allerlei campagnes ten spijt.

Je vraagt je af of zo’n boeiend werk midden in de stad niet  precies die aantrekkingskracht heeft waar geen campagne tegenop kan.  Wie zien we in de bouwput? Eigenlijk alleen maar mannen. Zij doen hun precisiewerk vanuit een cabine. Vuil wordt je er in ieder geval niet echt van. En sterk hoef je ook niet meer te zijn. Waar zitten dan die schaarse vrouwen? In de bouwkeet of op het kantoor aan de Barbarrasteeg.  Ze bereiden het werk voor, zitten in de logistiek of " bemannen"  het communicatiecentrum.  We zien ze niet, maar ze zijn er wel.

Het boekje  van Bies van Ede “Het spook van de Spoorzone” is bedoeld om jongeren (dus ook de meiden) enthousiast te maken voor een technisch vak, bijvoorbeeld dat van installatietechnicus. “Met mijn collega’s zorg ik voor de verlichting, de vluchtdeuren en de tunnelventilatie” , aldus een van de vrouwelijke technici. “ De treinstilstanddetectie, brandblussers en camera’s nemen we ook voor onze rekening.” Als het helpt zien we straks ook gepensioneerde vrouwen gefascineerd kijken naar de bouw. Voor de aanleg van de spoortunnel zijn ze te laat. De treinen rijden dan al tientallen jaren onder de grond.

guwiegeplaatst 17 september 2012

zaterdag 1 september 2012

Op rolletjes


Maak een stadsmoestuin boven op de spoortunnel, zolang die nog niet bebouwd kan worden. Het gebied ligt te centraal en is te aantrekkelijk om er niets mee te doen. Het is natuurlijk maar tijdelijk, want ooit……

De stadsmoestuin is een van de plannen van de actie  “Gebruik de lege ruimte”. Dat is de leus waarmee we opgeroepen worden ideeën in te leveren om de ruimte in de spoorzone tijdelijk anders te gebruiken.  Er zijn al voorbeelden van een stadsmoestuin,  onder andere in Rotterdam. Daar zijn nogal wat lege terreinen en veldjes . Op zeker 14 locaties bloeit daar de stadslandbouw: goedkoop eten voor de buurt, meer samenhang tussen de mensen, korte aanvoerlijnen van het voedsel. In Wageningen hebben ze er zelfs een hoogleraar voor.

Wie kent niet het kassengebied in het Westland? De ‘glazen stad’ die steeds glimmender en hoger wordt.  Ooit was Delft de veiling voor het Westland. Dus waarom niet een kas op het dak van de tunnel? Er is een hoop kennis voor in de buurt.  Een dergelijk plan is al ingediend.  Nu moet die kas verplaatst kunnen worden, zodat hij straks niet in de weg staat.  Dat kan.  Zet hem op wielen en laat hem over een rail verkassen. In de tuinbouw zijn er al mobiele kassen in gebruik. Zoiets moet ook hier kunnen. Een bedrijf op rolletjes. Tegenwoordig is de glastuinbouw nauwelijks meer grondgebonden. Misschien is DSM te interesseren om zo’n project te ondersteunen. Onze oude Gist gaat immers steeds meer op de gezondheidstoer. 

guwiegeplaatst 1 september 2012