vrijdag 16 augustus 2013

Hekwerk

Lange hekken zonder doorsteek langs het tunneltrace 
De oostelijke buis van de spoortunnel is af.  Een imposant bouwwerk waar we bovengronds al niets meer van zien. In een paar dagen is de trambaan verlegd en nu ligt die op het dak van de tunnel. Het mooie voor de bewoners was dat het stukje bij beetje ging. Af en toe was er een doorgang afgesloten, tijdelijk, er gebeurde het een en ander, en dan schoven de toegangen tot de binnenstad weer op.

Maar nu de verrassing. De westbuis waarmee pas in 2015  zou worden begonnen, wordt nu al aangelegd. In ieder geval voor zover het viaduct niet in de weg ligt. Mooi zo’n versnelling.  Uit efficiency-  dus vermoedelijk kostenoverwegingen wordt nu vanaf de Ruys de Beerenbrouck/Kampvelddriehoek tot aan het Hoogheemraadschap het hele werk in één keer uitgevoerd. Met als gevolg een afsluiting zowel aan de Spoorsingelzijde als aan de stadkant.  Lange hekken maken het onmogelijk door te steken naar de stad en omgekeerd. Voor fietsers en automobilisten is dat nauwelijks een probleem. Die zijn mobiel genoeg en rijden wel even om. Maar voor de veel minder mobiele voetganger is het hek een behoorlijk obstakel. Deze voetganger stuit op een ondoordringbare muur.


Zou de gemeente Delft hiermee akkoord zijn gegaan? Of heeft men alleen aan het rijdend verkeer gedacht?  Wat met de oostbuis lukte, zou ook met de westbuis moeten kunnen. Ruim twee jaar achter die hekken zitten is, zeker voor ouderen (die moeten toch bewegen?) en hen die slecht ter been zijn, een onoverzienbare straf. Dat het beter kan hebben we gezien.

guwiegeplaatst 16 augustus 2013

donderdag 1 augustus 2013

Opgebroken

Op een dag is de rommel allemaal opgeruimd
Zandhopen, grote plassen, schots-en-scheef liggende  tegels, rondslingerende bouwmaterialen. Wie herkent hierin niet het spoorzonetracé?  Ook de omleidingen en slingerende tramrails horen er bij. Af en toe rijdt er een aandoenlijk wagentje van de gemeente met draaiende borstels om het kleine vuil  op te zuigen. Met de aannemerscombinatie is afgesproken dat het gebied zo schoon mogelijk wordt gehouden. Jazeker.

Toch kan je geen omelet bakken zonder eieren te breken. Wonderbaarlijk hoe er jaren lang midden in de stad zo’n groot werk gerealiseerd wordt zonder dat je als voorbijganger  voortdurend onder de spetters zit of in de bouwput valt. Kom daar eens om in Oost-Europa. Tot 20 jaar geleden  waren daar dit soort taferelen heel gebruikelijk.  Daar keek men niet op een stapel stenen midden op het trottoir. Op de binnenplaatsen van de huizen lag de steenkool voor de blokverwarming. Leidingen en buizen werden vaak hoog over de weg geleid. Dat valt trouwens in Delft ook nog steeds te zien op de kruising van Westvest en Hooikade.  Hier is dat tijdelijk, hoewel tijdelijk soms jaren kan duren.


Er komt een dag dat het allemaal opgeruimd is en de Phoenixstraat een mooie boulevard is. Het treinverkeer is dan ondergronds , net als de auto’s die nu onder het viaduct staan.  Niet alleen de Oost-Europese landen knappen langzamerhand op. Ook Delft is straks om door een ringetje te halen. 


guwie

geplaatst 1 aug 2013